Finanțări

Implementare proiect „“Dezvoltare pentru economia circulară în Atelierul de Pânză””

Atelierul de Pânză SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Dezvoltare pentru economie circulară” având în vedere:

– Ordonanța Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minim în vederea tranziției către economia circulară;

– Ordinul ministrului economiei nr. 1436/04.11.2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară;

– Ordonanța de urgență 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

– Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

Conform contractului de finanțare nr.92/RUC/ME din 23.05.2023

Părțile contractului de finanțare: Ministerul Economiei, cu Sediul în București, Calea Victoriei 152 și Atelierul de Pânză SRL, str Ispravnicului 33-35, București

Obiectivul general al proiectului:: Obiectivul general al proiectului: acordarea finanțării nerambursabile ale bugetului de stat prin schema administrată de către Ministerul Economiei pentru implementarea Proiectului: „Dezvoltare pentru economia circulară în Atelierul de Pânză”,

Obiectivul specific al proiectului: valorificarea deșeurilor textile și extinderea producției produselor care nu conțin plastic; demararea activităților de inovare, proiectarea ecologică a produselor, care să promoveze principiile economiei circulare;

Valoarea totală a investiției este de 1365522,62 lei cu TVA inclus, respectiv 1147498 lei, fără TVA.

Durata de implementare a proiectului este de: 16 luni.

Informații suplimentare pot obține la: contact@atelieruldepanza.ro

 

Achiziții

1.0. Procedura interna privind inchirierea unui spatiu pentru birouri si productie (PDF)

2.0. Anunt de intentie_inchiriere spatiu (PDF)

3.1. Documentatie atribuire_Instrucțiuni pentru ofertanți (PDF)

3.2. Documentatie atribuire_Caiet de sarcini (PDF)

3.3.  Documentatie atribuire_Formulare (PDF)

4.1. Masina reciclat deseuri textile_Caiet de sarcini-specificatii tehniceribuire_Formulare (PDF)

4.2. Masina reciclat deseuri textile_Cerere de oferta tehnico-financiara

5.1. Echipament de lucru_Caiet de sarcini-specificatii tehnice partea 1

5.2. Echipament de lucru_Cerere de oferta tehnico-financiara partea a 2-a